Vaststelling bestemmingsplan ‘Vriezenveen lintbebouwing en centrumgebied, partiële herziening Meester Kunstweg G3279’, Twenterand

DeVriezenveengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling bestemmingsplan ‘Vriezenveen lintbebouwing en centrumgebied, partiële herziening Meester Kunstweg G3279’, Twenterand.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Twenterand maken bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2012 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld, te weten: • Het bestemmingsplan “Vriezenveen lintbebouwing en centrumgebied, partiële herziening Meester Kunstweg G3279”. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.1700.BPVZ2012PH0007-vas1. Het bestemmingsplan “Vriezenveen lintbebouwing en centrumgebied, partiële herziening Meester Kunstweg G3279” schept het planologisch-juridisch kader voor de bouw van een vrijstaande woning op het onbebouwde terrein achter het perceel Westeinde 530. Deze bouwmogelijk is gestoeld op de beleidsnotitie “Bouwen op open groene plekken”. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via www.twenterand.nl onder ‘actueel – ter inzage’. Het papieren exemplaar ligt met ingang van vrijdag 11 januari 2013 zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis in Vriezenveen. Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld door: • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deVriezenveengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Vriezenveen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deVriezenveengids.nl
Redactie deVriezenveengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen devriezenveen
  2. stcrt-2013-721

Gerelateerde berichten