Kennisgeving ontwerpbesluit op een verzoek tot het intrekken van de vergunning Wet natuurbescherming op locatie Harmsenweg 7-9 in Vriezenveen

DeVriezenveengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving ontwerpbesluit op een verzoek tot het intrekken van de vergunning Wet natuurbescherming op locatie Harmsenweg 7-9 in Vriezenveen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 28 maart 2023 ontvingen wij een verzoek om de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming van de locatie Harmsenweg 7-9 te Vriezenveen in te trekken. Gedeputeerde Staten hebben het voornemen te besluiten dat het verzoek om intrekking van de vergunning Wet natuurbescherming wordt geweigerd.Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien op jeleefomgeving.nl/inzien/001900328/74b97d8d-a0c4-11ee-8162-005056011332.Het ontwerpbesluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie. De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot en met 8 februari 2024 ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 88 99 bellen.In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen.Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 88 99.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2023.

Dit artikel verscheen op deVriezenveengids.nl op 29-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Vriezenveen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deVriezenveengids.nl
Redactie deVriezenveengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Vriezenveen
  2. prb-2023-15771

Gerelateerde berichten