Gemeente Twenterand - verleende omgevingsvergunning, , Bevrijdingslaan 3 en 5 in Vriezenveen, zaaknummer TR-Z2023-002004, nieuwbouwen van een dubbele woning.

DeVriezenveengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Twenterand - verleende omgevingsvergunning, , Bevrijdingslaan 3 en 5 in Vriezenveen, zaaknummer TR-Z2023-002004, nieuwbouwen van een dubbele woning..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure een of meer omgevingsvergunningen verleend.Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van verzending aan de aanvrager schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.Gedurende de bezwarentermijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.Van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen mag de vergunninghouder doorgaans meteen gebruik maken.Maar dat doet hij dan wel op eigen risico.Maar om gebruik te mogen maken van een omgevingsvergunning voor andere activiteiten, moet doorgaans de bezwarentermijn van zes weken worden afgewacht.Wie bezwaar heeft gemaakt, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank bovendien vragen om een voorlopige voorziening.Hij kan bijvoorbeeld vragen om de inwerkingtreding van de vergunning nog langer op te schorten.Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:Waar: Bevrijdingslaan 3 en 5 in VriezenveenProject: nieuwbouwen van een dubbele woningVerzonden:23-02-2024-BezwaarEen bezwaarschrift wordt ingediend bij de instantie die het besluit genomen heeft.Als het tijdig is ingediend, vindt op basis van het bezwaarschrift een heroverweging plaats.Die heroverweging kan ertoe leiden dat een besluit wordt herroepen en dat in plaats daarvan een nieuw besluit wordt genomen.Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep open bij de bestuursrechter.-Voorlopige voorzieningMeestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt.Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben.Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen.Voor de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht-Contactgegevens van de gemeente:Adres: Manitobaplein 1, 7771 GS Vriezenveen / Postbus 67, 7671 GS Vriezenveen.Telefoon: 0546 840 840 Fax: 0546 840 841 E- mail: info@Twenterand.nl

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deVriezenveengids.nl op 07-03-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Vriezenveen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deVriezenveengids.nl
Redactie deVriezenveengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen devriezenveen
  2. gmb-2024-90030

Gerelateerde berichten