Vastgesteld bestemmingsplan “Vriezenveen Lintbebouwing en Centrumgebied PH Almeloseweg 3-5”

DeVriezenveengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan “Vriezenveen Lintbebouwing en Centrumgebied PH Almeloseweg 3-5”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Twenterand maken bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2023 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld, te weten:   “ Vriezenveen Lintbebouwing en Centrumgebied PH Almeloseweg 3-5 ”   De planherziening heeft ten doel om 12 appartementen op de locatie Almeloseweg 3-5 te Vriezenveen mogelijk te maken. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.1700.BPVZPHAlmeloseweg3-vas1.   Ter inzage legging Het plan ligt ter inzage vanaf donderdag 25 januari 2024. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Stukken kunt u op aanvraag digitaal ontvangen. Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met het vermelde telefoonnummer van het gemeentehuis zodat wij uw specifieke verzoek kunnen behandelen. Als u de stukken in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u daarvoor een afspraak maken. Beroepsmogelijkheden Van vrijdag 26 januari 2024 tot en met donderdag 7 maart 2024 kunnen belanghebbenden tegen het bestemmingsplan beroep instellen. Verder kunnen ook niet-belanghebbenden die bij het ontwerpbestemmingsplan hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt tegen het bestemmingsplan beroep instellen. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. NB. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deVriezenveengids.nl op 26-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Vriezenveen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deVriezenveengids.nl
Redactie deVriezenveengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Vriezenveen
  2. e9727e7c79de7c98137706197a365bde

Gerelateerde berichten